Ogłoszenie o zatrudnieniu – magister farmacji

 

Szpital Pomnik Chrztu Polski pilnie zatrudni mgr farmacji

Wymagania:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • dyplom mgr farmacji,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dobra organizacja pracy,
  • odpowiedzialność,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty:

  • CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji:

  • poczta elektroniczną na adres: poczta@zoz.gniezno.pl lub a.malinowska@zoz.gniezno.pl,
  • listownie na adres: Szpital Pomnik Chrztu Polski, 62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9 z dopiskiem “ogłoszenie o naborze mgr farmacji”
  • osobiście w Sekretariacie Dyrektora

Dokumenty aplikacyjnej powinny byc opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 10.05.2018r „o ochronie danych osobowych” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego i przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 13.

Forma umowy oraz wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z z-cą Dyrektora Szpitala ds. Lecznictwa tel. 61-222-8-300 lub mail poczta@zoz.gniezno.pl

FacebookTwitterGoogle+