23AZ/SNSM/VII/2020 – DOSTAWY STERYLNEGO I NIESTERYLNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Informacja o treści złożonych ofert

Wyjaśnienia nr I

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia publikacja

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

FacebookTwitterGoogle+