24AZ/ŚD/VII/2020 – DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, NARZĘDZI ORAZ POWIERZCHNI

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia publikacja

Wyjaśnienia nr II

Wyjaśnienia nr I

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

FacebookTwitterGoogle+