Przekazanie aparatu USG na rzecz Poradni Onkologicznej z inicjatywy Budżetu Obywatelskiego

 

Z radością powiadamiamy o przekazaniu z inicjatywy Budżetu Obywatelskiego na rzecz Poradni Onkologicznej aparatu Ultrasonograficznego Hitachi Aloka F31.

Aparat F31 jest nowoczesnym sprzętem, który pozwala realizować jeden z elementów diagnostyki pacjenta, jaką są badania obrazowe. Aparat posiada 3 głowice convex, liniową i endokawitarną przeznaczone do badania jamy brzusznej, małych narządów miąższowych, gruczołów piersiowych, narządów rodnych, prostaty, przepływów naczyniowych,. W komplecie są nakładki biopsyjne pozwalające precyzyjnie pobierać próbki do badań histopatologicznych.

W imieniu pacjentów Poradni Onkologicznej chcemy serdecznie podziękować za inicjatywę bardzo wymierną, bardzo konkretną i bardzo potrzebną na rzecz poprawy dostępności leczenia onkologicznego. Dziękujemy Inicjatorom Budżetu Obywatelskiego, Władzom Samorządowym Miasta oraz Powiatu – Pani Staroście, Panu Prezydentowi, Panu Wiceprezydentowi i wszystkim, którzy poparli ten pomysł – w tym naszym lokalnym mediom za szeroko rozpropagowana akcję informacyjną.

Stowarzyszeniu Amazonek działających na terenie Gniezna, chcemy szczególnie podziękować za determinację i piękny przykład myślenia i działania na rzecz innych. Pacjent onkologiczny przechodzi szczególnie trudną drogę w chorobie a dodatkową trudnością było dotarcie do placówek oddalonych od Gniezna.

Życzmy sobie i przede wszystkim naszym pacjentom, aby najczęstszym wydawanym opisem było „badanie nie wykazało zmian”.

 

IMG_0372 IMG_0374 IMG_0379

 

FacebookTwitterGoogle+