Finansowanie budowy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie otrzymał dotację celową z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania publicznego pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych”.

FacebookTwitterGoogle+