Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli

 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie przeprowadzone przez Szpital konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Poradni Chirurgicznej i Pracowni Endoskopii oraz Pracowni Hemodynamiki. Pełna treść wystąpienia pokontrolnego dostępna jest w załączniku poniżej.

Załączniki:

FacebookTwitterGoogle+