„DAMY RADĘ” – pomoc dla rodzin opiekujących się osobami starszymi, niesamodzielnymi w warunkach domowych

 

Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w ramach wsparcia rodzin opiekujących się osobami starszymi, niesamodzielnymi w warunkach domowych, podpisał List Intencyjny z Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”. Z roku na rok, rośnie liczba osób starszych w tym niesamodzielnych. Opieka nad nimi to wyzwanie dla rodziny, która nie jest do tego zadania profesjonalnie przygotowana. Współpraca z Fundacją ma na celu przygotowanie rodziny pacjentów niesamodzielnych do planowania, zorganizowania i sprawowania nad nimi opieki w domu po opuszczeniu szpitala.

Projekt realizujemy w następujących oddziałach: Oddziale Chorób Wewnętrznych „A” i Kardiologii, Oddziale Chorób Wewnętrznych „B”, Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Personel pielęgniarski z w/w oddziałów odbył szkolenie prowadzone przez Ambasadorkę Fundacji mgr Zuzannę Konrady na temat informowania, wspierania rodzin pacjentów i dostarczania poradników przekazanych przez Fundację. Poradnik „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”, zawiera pogrupowane informacje na następujące tematy:

  • System Opieki w Polsce
  • Przewlekle Chory w Domu – Podstawy opieki nad osobą przewlekle chorą
  • Opiekun Przewlekle Chorego – Jak sobie radzić w trudnej sytuacji
  • Opieka w Świetle Prawa

Zainteresowane rodziny i opiekunowie pacjentów, mogą otrzymać od pielęgniarek pracujących w oddziale, niezbędne informacje i wskazówki oraz poradnik. W ramach współpracy, Fundacja jest gotowa przeprowadzić warsztaty dla zainteresowanych rodzin czy opiekunów w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u chorego w warunkach domowych.

 

Pielęgniarka Naczelna
Szpitala Pomnik Chrztu Polski
Barbara Skulska-Salita

 

621 633 643 711

 

FacebookTwitterGoogle+