Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – aktualizacja

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie uprzejmie informuje, że termin ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaje przedłużony do 7 września 2017r. Przyczyną przedłużenia terminu jest wezwanie oferentów do usunięcia braków formalnych ofert – zgodnie z art. 149 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Data publikacji: 24-08-2017 21:15

 

FacebookTwitterGoogle+