Podpisano umowę partnerstwa w ramach wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz sieci wymiany danych między szpitalami województwa wielkopolskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. doszło do podpisania umowy partnerstwa pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, reprezentowanym przez: Macieja Sytka – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego a Szpitalem Pomnik Chrztu Polski, reprezentowanym przez: Krzysztofa Bestwinę – Dyrektora Szpitala w Gnieźnie, Pawła Dopierałę – Konsultanta ds. Dostosowania i Rozbudowy Szpitala oraz Powiatem Gnieźnieńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Beata Tarczyńska – Starosta, Jerzy Berlik Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Powyższa umowa powstała w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” i dotyczy wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między szpitalami samorządu województwa wielkopolskiego

Umowę podpisały jednostki medyczne i przedstawiciele z powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski, gnieźnieński, kolski, słupecki, średzki, turecki, wrzesiński, jarociński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, ościański, śremski, gostyński, rawicki, grodziski, wolsztyński, nowotomyski.

W projekcie wezmą udział łącznie 53 szpitale z terenu województwa wielkopolskiego – zapowiedział członek zarządu Województwa Wielkopolskiego, Maciej Sytek. Wielkopolska jest pierwszym województwem w kraju, gdzie platformą medyczną e-usługi objęte zostaną wszystkie szpitale miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Taka rzecz jest możliwa tylko w Wielkopolsce, gdzie ludzie są rozsądni i potrafią zrezygnować z odrobiny swoich prerogatyw na rzez dobra wspólnego. Dziękuję za to, że jesteście osobami, które myślą globalnie a nie tylko o swoich interesach. To porozumienie jest pierwszym naszym sukcesem ponad podziałami politycznymi.

W ramach przedsięwzięcia będzie działał system, za pomocą którego pacjentom zostaną udostępnione dwie usługi: e-rejestracji i e-dokumentacji. Dzięki temu pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących czy elektronicznej rezygnacji z wizyty.

„Ponadto na specjalnej platformie pacjent będzie mógł ściągnąć całą swoją dokumentację medyczną, która znajduje się w różnych jednostkach, w których leczył się wcześniej, czyli w szpitalu, przychodni czy ambulatorium” – wyjaśnił Sytek. Platforma ma także ułatwić lekarzom możliwość pozyskiwania dokumentacji medycznej o pacjencie w bazie w bardzo krótkim czasie. „Docelowo do platformy podłączymy wszystkich, którzy zajmują się zdrowiem, czyli lekarzy rodzinnych i ambulatoria, żeby informacja o pacjencie była pełna” – powiedział członek zarządu.

Całkowity koszt projektu to ok. 94 mln zł, z czego 80 mln zł to środki unijne. Platforma ma zacząć działać w drugiej połowie 2018 roku.”

Źródło: esculap.com

 

621 633 643 711
       
 711  711    

 

FacebookTwitterGoogle+