Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych poprzez ustawiczne kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych

 

Po raz kolejny, w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie pozyskano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki finansowe na szkolenia dla pielęgniarek i położnych w wysokości 20 720 tys. zł. W różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego uczestniczyło 56 pielęgniarek i położnych. W trakcie kursów specjalistycznych: Leczenie ran dla pielęgniarek, Leczenie ran dla położnych, Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka, pielęgniarki i położne pogłębiały, aktualizowały wiedzę i umiejętności zawodowe oraz zdobywały dodatkowe uprawnienia do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych.

Podczas kursu doskonalącego Profesjonalna obsługa pacjenta przeprowadzonego w aktywnej formie warsztatów i inscenizacji, poznawały metody i techniki właściwego i skutecznego komunikowania się z pacjentami oraz ich rodzinami i opiekunami.

Bardzo dziękujemy Powiatowemu Urzędowi Pracy za współpracę i możliwość pozyskiwania środków finansowych na szkolenia.

Pielęgniarka Naczelna
Szpitala Pomnik Chrztu Polski
Barbara Skulska-Salita

 

 

FacebookTwitterGoogle+