15AZ/USG/VI/2019 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO – APARAT USG PN poniżej 221 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert

Punktacja

Informacja o treści złożonych ofert

Wyjaśnienia nr I

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

FacebookTwitterGoogle+