Ogłoszenie o zatrudnieniu – inspektor ds. kadr i płac

 

Szpital Pomnik Chrztu Polski poszukuje doświadczonej i zmotywowanej osoby na stanowisko inspektora ds. kadr i płac.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, PFRON i innych w zakresie służby zdrowia,

 • praktyczna znajomość programu Płatnik oraz pakietu MS Office,

 • praktyczna umiejętność naliczania wynagrodzeń oraz bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu podatku dochodowego i przepisów dot. wynagrodzeń służby zdrowia,

 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów rozliczeniowych do ZUS, US
 • zdolności analityczne, dokładność, samodzielność oraz umiejętność pracy pod presją czasu,

 • odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność, sumienność, terminowość,

 • komunikatywność, rzetelność i dokładność, terminowość i odpowiedzialność,

 • dobra organizacja własnej pracy i samodzielność w działaniu.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w służbie zdrowia.

Głowne obowiązki:

 • prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika,

 • sporządzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczości, sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych,

 • organizacja dokumentacji kadrowo-płacowej szpitala,

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,

 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem,

 • nadzór nad terminowością wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracowników oraz odpowiednich szkoleń,

 • obsługa programu płacowo – kadrowego wykorzystywanego przez szpital ,

 • przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, US,

 • samodzielne naliczanie wynagrodzeń zgodnie przepisami w tym podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych,

 • sporządzanie sprawozdań do GUS i Ministerstwa Zdrowia oraz deklaracji do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, GUS, PEFRON),

 • korespondencja z instytucjami publicznymi w tym prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami komorniczymi, naliczanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,

 • sporządzanie zaświadczeń z zakresu wynagrodzeń, w tym RP-7, Z-3 i inne,

 • sporządzanie raportów, wykazów i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,

 • obsługa audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych,

 • obsługa programu Płatnik,

 • opracowywanie i wdrażanie systemów i regulaminów wynagrodzeń oraz układów zbiorowych,

 • zarządzanie ZFŚS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny,

 • kopie świadectw pracy,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania aplikacji z dopiskiem „inspektor ds. kadr i płac” na:

adres e-mail: a.malinowska@zoz.gniezno.pl 

lub

złożenia aplikacji osobiście w siedzibie Szpitala – ul. Św. Jana 9, pokój 21.

Prosimy o dopisywanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie dancyh osobowych. 

 

Data publikacji: 2019-08-09

FacebookTwitterGoogle+