POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 221 000 EURO na usługi zapewnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej dla inwestycji pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Zawiadomienie o wyborze ofert

Informacja o treści złożonych ofert

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

FacebookTwitterGoogle+