Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski

  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego   działając na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z  2018r.  poz.  2190  ze  zm.)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  … Czytaj dalej

Koncert Noworoczny w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

  Dla pacjentów i personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, wystąpił z Koncertem Noworocznym chór kameralny Amici Canti. Zaprezentowany repertuar obejmował kolędy, muzykę renesansową oraz opracowania muzyki ludowej.  

Spotkanie wigilijne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Oddziale Medycyny Paliatywnej

  Boże Narodzenie to czas wspólnego świętowania i przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Aby stworzyć świąteczną atmosferę dla pacjentów przewlekle chorych, długo przebywających w Szpitalu, personel i wolontariusze, udekorowali pomieszczenia świątecznymi stroikami, ubrali okazałą choinkę oraz zorganizowali spotkanie wigilijne. Po … Czytaj dalej

Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych poprzez ustawiczne kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych

  Po raz kolejny, w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie pozyskano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki finansowe na szkolenia dla pielęgniarek i położnych w wysokości 20 720 tys. zł. W różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego uczestniczyło … Czytaj dalej

Wigilia pracownicza w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski

  W poniedziałek 18 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Szpitala, w którym udzał brał Jego Ekscelencja Arcybiskup senior Józef Kowalczyk.            

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie przekazała sprzęt ułatwiający pielęgnację i rehabilitację

  Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia w Gnieźnie, ufundowała dla Szpitala sprzęt i urządzenia ułatwiające opiekę i profesjonalną  pielęgnację noworodków, dzieci oraz pacjentów leżących, wymagających szczególnej opieki  i rehabilitacji .Przekazany przez Fundację sprzęt trafił do następujących oddziałów: Oddział Ortopedyczny otrzymał … Czytaj dalej

Podziękowanie za otrzymane środki higieniczne

  Szpital Pomnik Chrztu Polski serdecznie dziękuje Pani Nataszy Szalaty za przekazanie środków higienicznych dla pacjentów oddziału paliatywnego. Podarowany asortyment ułatwi zachowanie czystości w miejscu zabiegów pielęgnacyjnych oraz medycznych.  

Podziękowania od pacjentki dla personelu oddziału chirurgicznego

     

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

    Załączniki: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   Data publikacji: 28-09-2017 21:00  

II Konferencja Rak Piersi – Onkologia i Plastyka

  Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Szpital objął patronal nad II Konferencją Raka Piersi – Onkologia i Plastyka, która odbędzie sie w dniach 22-23 września 2017 r. w Poznaniu. Szczegółowy program i dodatkowe informacje dostępne są na stronie konferencji … Czytaj dalej