Aktualności

[Unieważniony] Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii

Aktualizacja 18.11.2019 r. Unieważnienie konkursu ofert   Aktualizacja 15.11.2019 r. Wyjaśnienia I   Ogloszenie konkursu ofert   Załączniki: Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) zał. nr 1 do SWKO – Opis przedmiotu konkursu (OPK) zał. nr 2 do SWKO – Formularze … Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nr 4

    Załączniki: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   Data publikacji: 30-05-2019 13:40  

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27.08.2004r. o “świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości w zakresie: nr … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Aktualizacja 2019-05-21:  Zmiana zapotrzebowania godzinowego w zakresie 1 i 3 zał. nr 1 do SWKO – Opis przedmiodu konkursku (OPK) – poprawka 2019-05-21   Ogloszenie konkursu ofert.   Załączniki: Regulamin pracy komisji konkursowej Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) zał. … Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitla Pomnik Chrztu Polski

      Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na podstawie uchwały Nr 178/2019 z dnia 29.03.2019 roku powierzył funkcję Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Panu Michałowi Ogrodowiczowi. Treść uchwały dostępna jest w załączniku.   Załączniki: Uchwała nr 178/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski

  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego   działając na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z  2018r.  poz.  2190  ze  zm.)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  … Czytaj dalej

Koncert Noworoczny w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

  Dla pacjentów i personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, wystąpił z Koncertem Noworocznym chór kameralny Amici Canti. Zaprezentowany repertuar obejmował kolędy, muzykę renesansową oraz opracowania muzyki ludowej.  

Spotkanie wigilijne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Oddziale Medycyny Paliatywnej

  Boże Narodzenie to czas wspólnego świętowania i przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Aby stworzyć świąteczną atmosferę dla pacjentów przewlekle chorych, długo przebywających w Szpitalu, personel i wolontariusze, udekorowali pomieszczenia świątecznymi stroikami, ubrali okazałą choinkę oraz zorganizowali spotkanie wigilijne. Po … Czytaj dalej

Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych poprzez ustawiczne kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych

  Po raz kolejny, w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie pozyskano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki finansowe na szkolenia dla pielęgniarek i położnych w wysokości 20 720 tys. zł. W różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego uczestniczyło … Czytaj dalej

Wigilia pracownicza w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski

  W poniedziałek 18 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Szpitala, w którym udzał brał Jego Ekscelencja Arcybiskup senior Józef Kowalczyk.