Procedury poniżej €30 000

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczenia na cele gabinetu psychologa 2 razy w tygodniu w szpitalu w Gnieźnie ul. Św. Jana 9 na okres jednego roku.

Rozstrzygniecie procedury poniżej 30 000 € W prowadzonym postępowaniu dot: przetargu ofertowego na wynajem pomieszczenia w szpitalu przy ul. Św. Jana 9 na gabinet posychologa Oferty przedstawiły następujące firmy: Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Anna Romantowska ul. Św. Jana 9 … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi inżyniera kontraktu oraz obsługi finansowej projektu w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (G OSI) nr RPWP.02.01.01-30-0017/16, pt. „Usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”.

  Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego Ogloszenie – zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Załączniki: Propozycja cenowa Umowa

PR/UC/VI/2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ORAZ DYSTRYBUCJI CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA W GNIEŹNIE poniżej kwoty 30 000 euro / 750 000 euro (usługi społeczne)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SIWZ

OGŁOSZENIE OFERTOWE

Rozstrzygniecie procedury poniżej 30 000 € W prowadzonym postępowaniu dot: przetargu ofertowego na wynajem pomieszczenia w szpitalu przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni 15,77m2  na cel mycia, ubierania i przechowywania zwłok oraz transport zwłok ludzkich  przez cała dobę z … Czytaj dalej

OGŁOSZENIE OFERTOWE

Rozstrzygniecie procedury poniżej 30 000 €    W prowadzonym postępowaniu dot: przetargu ofertowego na wynajem pomieszczenia w szpitalu przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni 15,77m2  na cel mycia, ubierania i przechowywania zwłok oraz transport zwłok ludzkich  przez cała dobę … Czytaj dalej

Zaproszenie do przetargu na telewizję szpitalną

                                             Rozstrzygniecie procedury poniżej 30 000 €     w prowadzonym postępowaniu dot: przetargu na dzierżawę części powierzchni ścian w salach chorych i innych pomieszczeniach szpitala z przeznaczeniem na bezpłatną instalację, montaż odbiorników telewizyjnych i monitoringu wraz z uruchomieniem i bieżącą … Czytaj dalej

Odwołanie przetargu na telewizję szpitalną

Gniezno dnia 2.02.2016r. O G Ł O S Z E N I E Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie informuje ,że ogłoszony na naszej stronie internetowej przetarg na :dzierżawę części powierzchni ścian w salach chorych i innych pomieszczeniach szpitala z przeznaczeniem … Czytaj dalej

OGŁOSZENIE o przetargu na dzierżawę części powierzchni ścian  w salach chorych  i innych pomieszczeniach szpitala z przeznaczeniem na bezpłatną instalację , montaż odbiorników telewizyjnych i monitoringu  wraz z uruchomieniem i  bieżącą  konserwacją w budynkach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie … Czytaj dalej

Przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu o pow. 5 m2

                                                                                                                                     OGŁOSZENIE                Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na  dzierżawę lokalu o powierzchni  5 m ²  w szpitalu                     w Gnieźnie przy  ul. Jana 9 na okres 3 lat. Minimalny czynsz  dzierżawny  określony przez Wynajmującego … Czytaj dalej

Przetarg na aparaty do gorących i zimnych napojów

OGŁOSZENIE   Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę powierzchni użytkowej pod aparaty do zimnych napojów i artykułów spożywczych  w szpitalu przy  ul.św. Jana 9 i 3-go Maja 37 na  okres 2 lat. Minimalny czynsz dzierżawny określony … Czytaj dalej