Procedury poniżej €30 000

Rozstrzygniecie procedury poniżej 30 000 € W prowadzonym postępowaniu dot: przetargu ofertowego na wynajem pomieszczenia w szpitalu przy ul. św. Jana 9 o powierzchni 183,90 m2 Oferty przedstawiły następujące firmy: 1. JAMED Spółka Cywilna Ul. Rynek 20/5 62-200 Gniezno Do … Czytaj dalej

Przetarg na wynajem pomieszczeń

O GŁ O S Z E N I E                                 Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń w szpitalu przy ul. św. Jana 9  o powierzchni 183,90 m2 na okres trzech / 3 / … Czytaj dalej

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczenia na cele gabinetu psychologa dwa (2) razy w tygodniu w Szpitalu w Gnieźnie ul. Św. Jana 9 na okres jednego (1) roku.

Rozstrzygniecie procedury poniżej 30 000 € W prowadzonym postępowaniu dot: przetargu ofertowego na wynajem pomieszczenia w szpitalu przy ul. św. Jana 9 na gabinet posychologa Oferty przedstawiły następujące firmy: Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Anna Romantowska ul. Św. Jana 9 … Czytaj dalej

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczenia w szpitalu przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni 15,77m2 na cel mycia, okrycia i przechowywania zwłok oraz transport zwłok ludzkich przez całą dobę z oddziałów szpitalnych ul. 3 Maja 37 i św. Jana 9 do najmowanego pomieszczenia na okres 12 miesięcy.

Rozstrzygniecie procedury poniżej 30 000 €   W prowadzonym postępowaniu dot: przetargu ofertowego na wynajem pomieszczenia w szpitalu przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni 15,77m2  na cel mycia, ubierania i przechowywania zwłok oraz transport zwłok ludzkich  przez cała dobę … Czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH   poniżej kwoty 30 000 euro / 750 000 euro (usługi społeczne)   1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej a) należy ją złożyć z zamkniętej kopercie. b) na kopercie należy umieścić nazwę … Czytaj dalej

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę gabinetu okulistycznego wraz ze sprzętem okulistycznym w godz. popołudniowych cztery razy w tygodniu po ½ godziny (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) przy ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie na okres 12 miesięcy

Rozstrzygniecie procedury poniżej 30 000 € W prowadzonym postępowaniu dot: przetargu ofertowego na wynajem pomieszczenia w szpitalu przy ul. Św. Jana 9 na gabinet okulistyczny złożono jedną ofertę:   Prywatny Gabinet Okulistyczny Elżbieta Majewska Os. Jagiellońskie 12 62-200 Gniezno Oferta: … Czytaj dalej

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę powierzchni użytkowej pod aparaty do zimnych napoi i artykułów spożywczych w Szpitalu przy ul. Św. Jana 9 i 3-go Maja 37 na okres 12 miesięcy

Rozstrzygniecie procedury poniżej 30 000 € W prowadzonym postępowaniu dot: przetargu ofertowego na najem  powierzchni automatów do napoi i art. spożywczych w Szpitalu przy ul. 3 maja 37 i Św. Jana 9 złożono dwie oferty: Automat-Spec Sp. z o.o. Sp … Czytaj dalej

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczenia na cele gabinetu psychologa 2 razy w tygodniu w szpitalu w Gnieźnie ul. Św. Jana 9 na okres jednego roku.

Rozstrzygniecie procedury poniżej 30 000 € W prowadzonym postępowaniu dot: przetargu ofertowego na wynajem pomieszczenia w szpitalu przy ul. Św. Jana 9 na gabinet posychologa Oferty przedstawiły następujące firmy: Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Anna Romantowska ul. Św. Jana 9 … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi inżyniera kontraktu oraz obsługi finansowej projektu w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (G OSI) nr RPWP.02.01.01-30-0017/16, pt. „Usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”.

  Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego Ogloszenie – zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Załączniki: Propozycja cenowa Umowa

PR/UC/VI/2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ORAZ DYSTRYBUCJI CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA W GNIEŹNIE poniżej kwoty 30 000 euro / 750 000 euro (usługi społeczne)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SIWZ