Konkursy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Ogloszenie konkursu ofert.   Załączniki: Regulamin pracy komisji konkursowej Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) zał. nr 1 do SWKO – Opis przedmiotu konkursu (OPK) zał. nr 2 do SWKO – Formularze ofertowe zał. nr 3 do SWKO – Wzory … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie zamówienia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej

  Ogloszenie konkursu Załączniki: Regulamin Konkursu Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy Zał. nr 3 – Umowa Zał. nr 4 Zał. nr 5 – Analiza wykonanych badań    

Konkurs ofert na udzielanie zamówienia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej

  Unieważnienie postępowania konkursowego Wyjaśnienia 1 Ogloszenie konkursu Załączniki: Regulamin Konkursu Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy Zał. nr 3 – Umowa Zał. nr 4 Zał. nr 5 zał. nr 6 – Regulamin … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

  Rozstrzygnięcie konkursu Ogloszenie konkursu ofert. Załączniki: Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert zał. nr 1 do SWKO – Formularz ofertowy zał. nr 1 do Formularza ofertowego zał. nr 2 do SWKO – umowa zał. nr 3 do umowy – Wykaz zadań … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu badań tomografii komputerowej, badań RTG wraz z opisem oraz badań mammograficznych

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert – 2016.07.26 Wyjaśnienia 22 lipca 2016 Wyjaśnienia 20 lipca 2016 Szczegółowe warunki konkursu Ogłoszenie Konkursu Ofert RTG 2016

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Poradni Chirurgicznej oraz Pracowni Endoskopii

  OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu – 2016.07.08  

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Poradni Chirurgicznej oraz Pracowni Endoskopii

  Aktualizacja 2016-07-08: OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu   Załączniki: 1_OGŁOSZENIE_2016.06.17 2_SWKO _Chirurgia_2016.06.17 3_SWKO_ZAŁ. 1_formularz ofertowy 4_SWKO_FO_ZAŁ. 1_wykaz lekarzy 5_SWKO_ZAŁ. 2_projekt umowy_2016.06.17 6_SWKO_PU_ZAŁ. 2 do PR UM_zakres LKO 7_SWKO_ZAŁ. 3a_oświadczenia osoby 8_SWKO_ZAŁ. 3b_oświadczenia podmiotu 9_SWKO_ZAŁ.4_regulamin pracy komisji

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu badań tomografii komputerowej, badań RTG wraz z opisem oraz badań mammograficznych

Zawiadomienie o unieważanieniu postępowania Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 13 lipca 2016 Wyjaśnienia 12 lipca 2016 Szczegółowe warunki konkursu Ogłoszenie Konkursu Ofert RTG 2016

Konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego   działając na podstawie art. 49 ust. 2, 3 i 8 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z  2015r.  poz.  618 ze zm.)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego   działając na podstawie art. 49 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z  2015r.  poz.  618)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6.02.2012r.   w  … Czytaj dalej