Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitla Pomnik Chrztu Polski

      Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na podstawie uchwały Nr 178/2019 z dnia 29.03.2019 roku powierzył funkcję Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Panu Michałowi Ogrodowiczowi. Treść uchwały dostępna jest w załączniku.   Załączniki: Uchwała nr 178/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski

  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego   działając na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z  2018r.  poz.  2190  ze  zm.)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej

Dyrektor Szpitala Pomnik Chrtu Polski w Gnieźnie ogłasza kokurs na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SZPITALA POMNIK CHRZTU POLSKI     Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników … Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

    Załączniki: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   Data publikacji: 28-09-2017 21:00  

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Ogloszenie konkursu ofert.   Załączniki: Regulamin pracy komisji konkursowej Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) zał. nr 1 do SWKO – Opis przedmiotu konkursu (OPK) zał. nr 2 do SWKO – Formularze ofertowe zał. nr 3 do SWKO – Wzory … Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

    Załączniki: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert Unieważnienie zakresów konkursu ofert   Data publikacji: 07-09-2017 15:00  

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – aktualizacja

  Zgodnie z treścią ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie uprzejmie informuje, że termin ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaje przedłużony do 7 września 2017r. Przyczyną przedłużenia terminu jest wezwanie oferentów do … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Poprawiony załącznik nr 2 /3 – Formularz ofertowy – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pomocy Doraźnej Ogloszenie konkursu ofert.   Załączniki: Regulamin pracy komisji konkursowej Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) zał. nr 1 do SWKO – Opis przedmiotu … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie zamówienia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej

  Ogloszenie konkursu Załączniki: Regulamin Konkursu Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy Zał. nr 3 – Umowa Zał. nr 4 Zał. nr 5 – Analiza wykonanych badań    

Konkurs ofert na udzielanie zamówienia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej

  Unieważnienie postępowania konkursowego Wyjaśnienia 1 Ogloszenie konkursu Załączniki: Regulamin Konkursu Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy Zał. nr 3 – Umowa Zał. nr 4 Zał. nr 5 zał. nr 6 – Regulamin … Czytaj dalej