Konkursy

Konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej w Pracowni Hemodynamiki

  Szpital Pomnik Chrztu Polski ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej w Pracowni Hemodynamiki  Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączonym pliku. Załączniki: Ogłoszenie – Konkurs Pracownia Hemodynamiki   Data publikacji: 2019-09-25

Konkurs na stanowiska Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych

  Szpital Pomnik Chrztu Polski ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych w następujących oddziałach: Szpitalny Oddział Ratunkowy Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu Oddział Otorynolaryngologiczny Oddział Dziecięcy Oddział Noworodków i … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie zamówienia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki bakteriologicznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Nr sprawy: K/L/IX/2019

zawiadomienie o wyborze oferty Informacja o treści złożonych ofert wyjaśnienia nr II wyjaśnienia nr I SWKO BAKTERIOLOGIA ogłoszenie

Konkurs ofert na udzielanie zamówienia z zakresu badań tomografii komputerowej (TK) oraz badań RTG Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

unieważnienie wyjaśnienia nr I SWKO TK i RTG

Konkurs ofert na udzielanie zamówienia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki bakteriologicznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

ogłoszenie o unieważnieniu zawieszenie konkursu Wyjaśnienia nr III Wyjaśnienia nr II Wyjaśnienia nr I SWKO Bakteriologia OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nr 4

    Załączniki: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   Data publikacji: 30-05-2019 13:40  

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27.08.2004r. o „świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości w zakresie: nr … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Aktualizacja 2019-05-21:  Zmiana zapotrzebowania godzinowego w zakresie 1 i 3 zał. nr 1 do SWKO – Opis przedmiodu konkursku (OPK) – poprawka 2019-05-21   Ogloszenie konkursu ofert.   Załączniki: Regulamin pracy komisji konkursowej Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) zał. … Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitla Pomnik Chrztu Polski

      Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na podstawie uchwały Nr 178/2019 z dnia 29.03.2019 roku powierzył funkcję Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Panu Michałowi Ogrodowiczowi. Treść uchwały dostępna jest w załączniku.   Załączniki: Uchwała nr 178/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski

  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego   działając na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z  2018r.  poz.  2190  ze  zm.)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  … Czytaj dalej