Konkursy

Konkurs ofert na udzielanie zamówienia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej

  Unieważnienie postępowania konkursowego Wyjaśnienia 1 Ogloszenie konkursu Załączniki: Regulamin Konkursu Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy Zał. nr 3 – Umowa Zał. nr 4 Zał. nr 5 zał. nr 6 – Regulamin … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

  Rozstrzygnięcie konkursu Ogloszenie konkursu ofert. Załączniki: Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert zał. nr 1 do SWKO – Formularz ofertowy zał. nr 1 do Formularza ofertowego zał. nr 2 do SWKO – umowa zał. nr 3 do umowy – Wykaz zadań … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu badań tomografii komputerowej, badań RTG wraz z opisem oraz badań mammograficznych

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert – 2016.07.26 Wyjaśnienia 22 lipca 2016 Wyjaśnienia 20 lipca 2016 Szczegółowe warunki konkursu Ogłoszenie Konkursu Ofert RTG 2016

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Poradni Chirurgicznej oraz Pracowni Endoskopii

  OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu – 2016.07.08  

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Poradni Chirurgicznej oraz Pracowni Endoskopii

  Aktualizacja 2016-07-08: OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu   Załączniki: 1_OGŁOSZENIE_2016.06.17 2_SWKO _Chirurgia_2016.06.17 3_SWKO_ZAŁ. 1_formularz ofertowy 4_SWKO_FO_ZAŁ. 1_wykaz lekarzy 5_SWKO_ZAŁ. 2_projekt umowy_2016.06.17 6_SWKO_PU_ZAŁ. 2 do PR UM_zakres LKO 7_SWKO_ZAŁ. 3a_oświadczenia osoby 8_SWKO_ZAŁ. 3b_oświadczenia podmiotu 9_SWKO_ZAŁ.4_regulamin pracy komisji

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu badań tomografii komputerowej, badań RTG wraz z opisem oraz badań mammograficznych

Zawiadomienie o unieważanieniu postępowania Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 13 lipca 2016 Wyjaśnienia 12 lipca 2016 Szczegółowe warunki konkursu Ogłoszenie Konkursu Ofert RTG 2016

Konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego   działając na podstawie art. 49 ust. 2, 3 i 8 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z  2015r.  poz.  618 ze zm.)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego   działając na podstawie art. 49 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z  2015r.  poz.  618)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6.02.2012r.   w  … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego   działając na podstawie art. 49 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z  2013r.  poz.  217  ze  zm.)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej

  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEŹNIE UL. ŚW.JANA 9 OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI NACZELNEJ   Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r (Dz.U. nr 151 poz.896) „w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych … Czytaj dalej