Zamówienia publiczne powyżej €30 000

27AZ/MDS/IX/2020 – DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia SIWZ nr I SWIZ Ogłoszenie o zamówieniu

24AZ/ŚD/VII/2020 – DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, NARZĘDZI ORAZ POWIERZCHNI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sprostowanie informacji z otwarcia ofert Informacja o treści złożonych ofert korekta Informacja o treści złożonych ofert Informacja o zmianie terminu składania ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia publikacja Wyjaśnienia nr II Wyjaśnienia nr I SIWZ Ogłoszenie … Czytaj dalej

23AZ/SNSM/VII/2020 – DOSTAWY STERYLNEGO I NIESTERYLNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zadanie 2-3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr I Informacja o zmianie terminu składania ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia publikacja SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

22AZ/WO/VII/2020 – DOSTAWY WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr I SIWZ Wyroby ortopedyczne Ogłoszenie o zamówieniu

20AZ/KD/VI/2020 DOSTAWY KARDIOWERTERÓW-DEFIBRYLATORÓW JEDNOJAMOWYCH I DWUJAMOWYCH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o treści złożonych ofert Sprostowanie Wyjaśnienia nr I Wyjaśnienia nr I SIWZ kardiowertery Ogłoszenie o zamówieniu

19AZ/SMH/VI/2020 DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO HEMOFILTRACJI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Punktacja ofert hemofiltracja Informacja o treści złożonych ofert SIWZ Hemofiltracja Ogłoszenie o zamówieniu

18AZ/SE/VI/2020 DOSTAWY SPRZĘTU DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH I NOŻA HARMONICZNEGO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

17AZ/S/V/2020 DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA

Rozstrzygnięcie postępowania Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr II Wyjaśnienia nr I SIWZ stymulatory serca Ogłoszenie o zamówieniu

15AZ/ZP/IV/2020 ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr II Wyjaśnienia nr I SIWZ ogłoszenie o zamówieniu

14AZ/RM/IV/2020 DOSTAWY RĘKAWIC MEDYCZNYCH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr I Zał nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy poprawiony Zał nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy – poprawiony SIWZ Rękawice niesterylne Ogłoszenie o zamówieniu