Przetargi aktualne

9AZ/S/VI/2016 DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

10/A/MO/VI/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 20czerwca2016 SIWZ Ogoszenie o zamówieniu

7T/AOITiA/V/2016 Adaptacja wskazanych pomieszczeń znajdujących się na I i II piętrze szpitala przy ul. 3 Maja 37 – segment „A” na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (8 łóżek) przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 23czerwca2016 Wyjaśnienia 22czerwca2016 Wyjaśnienia 21czerwca2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia kryteria Ekspertyza Wyjaśnienia 20czerwca2016 Wyjaśnienia 16czerwca2016 Dokumnetacja Techniczna SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

8AZ/US/VI/2016 USŁUGA W ZAKRESIE SPRZĄTANIA przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 13czerwca2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

5AD/ZA/IV/2016 ZAKUP DWÓCH AMBULANSÓW WRAZ ZE SPRZĘTEM MEDYCZNYM przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 25 kwietnia 2016 SIWZ ambulanse Ogłoszenie o zamówieniu

6D/UP/IV/2016 UDZIELENIE POŻYCZKI NA FINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 26 kwietnia 2016 Załaczniki Wyjaśnienia 22 kwietnia 2016 Wyjaśnienia 21 kwietnia 2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

4A/D/III/2016 DOSTAWY PŁYNÓW DEZYNFEKCYJNYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu 21 kwietnia2016 Odwołanie 21 kwietnia2016 Zawiadomienie o wyborze ofert korekta Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 22marca2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

3/A/MO/III/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zad nr 7 Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja opatrunki2016 Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 22marca2016 Wyjaśnienia 21marca2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

1A/L/II/2016 DOSTAWY LEKÓW przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja Zbiorcze zestawienie ofert Korekta Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 4 kwietnia 2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

2/IT/LIC/II/2016 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA, LICENCJI I NADZORU AUTORSKIEGO DLA SYSTEMU MEDYCZNEGO przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert+punktacja SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu