Przetargi aktualne

14AZ/S/VIII/2016 DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA ORAZ ELEKTROD przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zad nr 1 i 2 Zbiorcze zestawienie ofert +punktacja Informacja o treści złożonych ofert Zbiorcze zestawienie ofert +wycena Wyjaśnienia 19września2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu nr 308200

12AZ/SPM/VII/2016 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert +wycena Wyjaśnienia 2sierpnia2016 Wyjaśnienia 1sierpnia2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

13D/UP/VII/2016 UDZIELENIE POŻYCZKI NA FINANSOWANIE OBROTOWE przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

12/A/WS/VII/2016 DOSTAWY WODY STERYLNEJ przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert Poprawiony Zał nr 2 Formularz cenowy SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

11AZ/SO/VI/2016 DOSTAWY SPRZĘTU DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zad nr 2 Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 11lipca2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

9AZ/S/VI/2016 DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zad nr 2 Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert +wycena SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

10/A/MO/VI/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 20czerwca2016 SIWZ Ogoszenie o zamówieniu

7T/AOITiA/V/2016 Adaptacja wskazanych pomieszczeń znajdujących się na I i II piętrze szpitala przy ul. 3 Maja 37 – segment „A” na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (8 łóżek) przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 23czerwca2016 Wyjaśnienia 22czerwca2016 Wyjaśnienia 21czerwca2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia kryteria Ekspertyza Wyjaśnienia 20czerwca2016 Wyjaśnienia 16czerwca2016 Dokumnetacja Techniczna SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

8AZ/US/VI/2016 USŁUGA W ZAKRESIE SPRZĄTANIA przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert 5 lipca2016 Punktacja sprzątanie2016 Zawiadomienie o wyborze ofert 22czerwca2016 Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 13czerwca2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

5AD/ZA/IV/2016 ZAKUP DWÓCH AMBULANSÓW WRAZ ZE SPRZĘTEM MEDYCZNYM przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zbiorcze zestawienie ofert Wyjaśnienia 25 kwietnia 2016 SIWZ ambulanse Ogłoszenie o zamówieniu