Przetargi aktualne

27L/H/XI/2016 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ MORFOLOGII KRWI Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

26AZ/SM/XI/2016 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO z dotacji celowej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych” przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Wyjaśnienia 1 grudnia2016 A Wyjaśnienia 1 grudnia2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

25AZ/SM/XI/2016 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO z dotacji celowej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych” przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Informacja o treści złożonych ofert + jakość Wyjaśnienia 30listopada2016 Poprawiony Zał nr 2a Parametry techniczne SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

24T/RSZ/XI/2016 Roboty budowlane „pn. Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie wraz z budowąniezbędnej infrastruktury technicznej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępudo usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępnościrealizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Wizja lokalna 2016-OJS228-414822-pl zmiana ogłoszenia Zał nr 14 Formularz personel Wykonawcy SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu 2016-OJS227-413058-pl

23AZ/UP/XI/2016 USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ORAZ KOMPLEKSOWYM SERWISEM przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Wyjaśnienia 28listopada2016 cd Wyjaśnienia 28listopada2016 Wyjaśnienia 25listopada2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 349225 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

22A/MSZ/XI/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Wyjaśnienia 28listopada2016 Wyjaśnienia 25listopada2016 Wyjaśnienia 23listopada2016 SIWZ Ogłoszenie o zaówieniu

21AZ/SM/XI/2016 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO z dotacji celowej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych” przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zad nr 4 Informacja o treści złożonych ofert + jakość Wyjaśnienia 15 Listopada 2016 #2 Wyjaśnienia 15 Listopada 2016 Ogłoszenie nr 342334 o zmianie ogłoszenia SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

20AZ/UP/X/2016 USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ORAZ KOMPLEKSOWYM SERWISEM przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Wyjaśnienia 17listopada2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

17T/IK/X/2016 Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu –zarządzanie, kontrola i nadzór nad wykonaniem inwestycji pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-OJS224-408599-pl Wyjaśnienia 17listopada2016 Wyjaśnienia 16listopada2016 JEDZ_IK Zał nr 2 Harmonogram robót SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu 2016-OJS210-381358-pl

19AZ/SM/X/2016 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO z dotacji celowej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych” przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Odwołanie Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu Zawiadomienie o wyborze ofert – Zad nr 9 Zawiadomienie o wyborze ofert – Zad 6 i 7 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zad nr 14 Zawiadomienie o wyborze ofert – Zad 5 i 21 KOREKTA Zawiadomienia … Czytaj dalej