Przetargi aktualne

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 221 000 EURO na usługi zapewnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej dla inwestycji pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

28A/MSZ/XII/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH PN poniżej 221 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert sprostowanie punktacji Punktacja informacja o treści złożonych ofert zawiadomienie o unieważnieniu pakietu 9 i 12 Wyjaśnienia nr I wydłużenie terminu SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

24IT/ŚT/VIII/2019 Infrastruktura transmisji danych – Instalacje teleinformatyczne „Budowa przewodowej sieci komputerowej w trybie zaprojektuj i wybuduj” wraz z niezbędnymi dostawami, montażem i uruchomieniem PN poniżej 5 548 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Zał. nr 9 – Plany budynków

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie „Przeprowadzenie audytu Szpitala Pomnik Chrztu Polski, wraz z przygotowaniem programu naprawczego”

  Treśc zaproszenia w załącznikach poniżej     Załączniki: Zawiadomienie o wyborze oferty Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej zał. nr 1 – Propozycja cenowa zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3 – Wzór umowy   Data publikacji: … Czytaj dalej

[Unieważnione] Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie „Przeprowadzenie audytu Szpitala Pomnik Chrztu Polski, wraz z przygotowaniem programu naprawczego”

  Unieważnienie postępowania   Treśc zaproszenia w załącznikach poniżej     Załączniki: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej zał. nr 1 – Propozycja cenowa zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3 – Wzór umowy   Data publikacji: 05-08-2019 … Czytaj dalej

17IT/ŚT/VI/2019 Infrastruktura transmisji danych – Instalacje teleinformatyczne „Budowa przewodowej sieci komputerowej w trybie zaprojektuj i wybuduj” wraz z niezbędnymi dostawami, montażem i uruchomieniem PN poniżej 5 548 000 EURO

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja o treści złożonych ofert Plany budynków – poglądowe Wyjaśnienia nr III Ogł o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienia nr II Wyjaśnienia nr I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

21A/PF/VII/2019 DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH PN poniżej 221 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja prod farm Informacja o treści złożonych ofert SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

22L/H/VII/2019 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ MORFOLOGII KRWI Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH PN poniżej 221 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

20AZ/UC/VII/2019 USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ORAZ DYSTRYBUCJI CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA PACJENTÓW – USŁUGI SPOŁECZNE poniżej 750 000 EURO

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: 20AZ/UC/VII/2019. Nazwa zadania: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ORAZ DYSTRYBUCJI CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA PACJENTÓW   I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z … Czytaj dalej

19AZ/ŻD/VI/2019 DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO – ZESTAWY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO PN poniżej 221 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja Informacja o treści złożonych ofert SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu