Przetargi aktualne

7AZ/SCH/II/2017 DOSTAWY STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Wyjaśnienia I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

4AZ/WNS/I/2017 USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOSCI STAŁYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja Informacja o treści złożonych ofert SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

5T/RSZ/II/2017 Roboty budowlane „pn. Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie wraz z budowąniezbędnej infrastruktury technicznej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępudo usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępnościrealizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Wyjaśnienia ZESTAW II Wyjaśnienia ZESTAW I Sprostowanie Załączniki – Wnioski o dostęp do katalogu proszę przesyłać na adres Zamówienia publiczne SIWZ Sprostowanie Zał nr 5 Umowa wzór ujednolicony Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS025-043457-pl

3L/OL/I/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Wyjaśnienia nr I Poprawiony Zał nr 3 JEDZ Poprawiony Zał nr 1 Formularz ofertowy SIWZ 2017-OJS015-023435-pl Ogłoszenie o zamówieniu

2AZ/SCH/I/2017 DOSTAWY STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zad nr 5 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zad nr 1 2 3 4 Punktacja ofert Informacja o treści złożonych ofert SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

24T/RSZ/XI/2016 Roboty budowlane „pn. Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie wraz z budowąniezbędnej infrastruktury technicznej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępudo usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępnościrealizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Unieważnienie postępowania Informacja o treści złożonych ofert korekta Informacja o treści złożonych ofert Zmiana terminu składania ofert na 23 stycznia 2017 Zał nr 5 Umowa wzór ujednolicony Wyjaśnienia ZESTAW XVIII Wyjaśnienia ZESTAW XVII Wyjaśnienia ZESTAW XVI Zmiana terminu na 20 … Czytaj dalej

29A/L/XII/2016 DOSTAWY LEKÓW przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr III Wyjaśnienia nr II Wyjasnienia nr I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

28AZ/UOM/XII/2016 OCHRONA OSÓB, OBIEKTÓW ORAZ MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEŹNIE przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia 27 grudnia 2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

27L/H/XI/2016 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ MORFOLOGII KRWI Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia 6grudnia2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

26AZ/SM/XI/2016 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO z dotacji celowej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych” przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert + jakość Wyjaśnienia 1 grudnia2016 A Wyjaśnienia 1 grudnia2016 SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu