Przetargi aktualne

9AZ/ZP/III/2017 ZAKUPY OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

8L/OS/II/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z DZIERŻAWĄ ZESTAWU SPRZETOWEGO przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

6AZ/SPJU/II/2017 DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

SIWZ SPJU Ogłoszenie o zamówieniu

7AZ/SCH/II/2017 DOSTAWY STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

4AZ/WNS/I/2017 USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOSCI STAŁYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja Informacja o treści złożonych ofert SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

5T/RSZ/II/2017 Roboty budowlane „pn. Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie wraz z budowąniezbędnej infrastruktury technicznej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępudo usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępnościrealizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Informacja o treści złożonych ofert Sprostowanie do zestawu V Inf. o zm. nazwy Zam. Wyjaśnienia ZESTAW VI Wyjaśnienia ZESTAW V Wyjaśnienia ZESTAW IV Wyjaśnienia ZESTAW III Informacja Wyjaśnienia ZESTAW II Wyjaśnienia ZESTAW I Sprostowanie Załączniki – Wnioski o dostęp do … Czytaj dalej

3L/OL/I/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr II Zmiana terminu składania ofert Wyjaśnienia nr I Poprawiony Zał nr 3 JEDZ Poprawiony Zał nr 1 Formularz ofertowy SIWZ 2017-OJS015-023435-pl Ogłoszenie o zamówieniu

2AZ/SCH/I/2017 DOSTAWY STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zad nr 5 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zad nr 1 2 3 4 Punktacja ofert Informacja o treści złożonych ofert SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

24T/RSZ/XI/2016 Roboty budowlane „pn. Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie wraz z budowąniezbędnej infrastruktury technicznej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępudo usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępnościrealizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Unieważnienie postępowania Informacja o treści złożonych ofert korekta Informacja o treści złożonych ofert Zmiana terminu składania ofert na 23 stycznia 2017 Zał nr 5 Umowa wzór ujednolicony Wyjaśnienia ZESTAW XVIII Wyjaśnienia ZESTAW XVII Wyjaśnienia ZESTAW XVI Zmiana terminu na 20 … Czytaj dalej

29A/L/XII/2016 DOSTAWY LEKÓW przetarg nieograniczony powyżej 209 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Zawiadomienie o unieważnieniu Zadań 10 26 27 31 35 Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr III Wyjaśnienia nr II Wyjasnienia nr I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu