Przetargi aktualne

9AZ/RM/III/2020 DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH

SIWZ ogłoszenie o zamówieniu

8AZ/EO/III/2020 DOSTAWY ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

SIWZ ogłoszenie o zamówieniu

6AZ/SCH/III/2020 DOSTAWY STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH

Informacja o treści złożonych ofert ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja o zmianie terminu składania ofert Wyjaśnienia nr I SIWZ ogłoszenie o zamówieniu

7AZ/ZP/II/2020 ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ

Zawiadomienie o unieważnieniu Wyjaśnienia nr I SIWZ ogłoszenie o zamówieniu

2AZ/EO/II/2020 DOSTAWY ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr I SIWZ ogłoszenie o zamówieniu

2A/PF/I/2020 DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

Zawiadomienie o wyborze ofert informacja o treści złożonych ofert SIWZ ogłoszenie o zamówieniu

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 221 000 EURO na usługi zapewnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej dla inwestycji pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

28A/MSZ/XII/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH PN poniżej 221 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert sprostowanie punktacji Punktacja informacja o treści złożonych ofert zawiadomienie o unieważnieniu pakietu 9 i 12 Wyjaśnienia nr I wydłużenie terminu SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

24IT/ŚT/VIII/2019 Infrastruktura transmisji danych – Instalacje teleinformatyczne „Budowa przewodowej sieci komputerowej w trybie zaprojektuj i wybuduj” wraz z niezbędnymi dostawami, montażem i uruchomieniem PN poniżej 5 548 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze ofert Punktacja informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr I SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Zał. nr 9 – Plany budynków

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie „Przeprowadzenie audytu Szpitala Pomnik Chrztu Polski, wraz z przygotowaniem programu naprawczego”

  Treśc zaproszenia w załącznikach poniżej     Załączniki: Zawiadomienie o wyborze oferty Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej zał. nr 1 – Propozycja cenowa zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3 – Wzór umowy   Data publikacji: … Czytaj dalej