Szpital Pomnik Chrztu Polski w okresie od maja do listopada 2021 r. realizuje przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn.: "Zbieranie, transportowanie oraz unieszkodliwienie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19".

 

Fundusz udzielił Szpitalowi dotacji do kwoty ogółem 70.000 zł, co stanowi 50% kwoty kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. 

 

Dokładna kwota udzielonego dofinansowania zostanie podana po ostatecznym rozliczeniu dotacji.

 

WFOŚiGWhttps://www.wfosgw.poznan.pl/