Szpital Pomnik Chrztu Polski
62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9

Odbiór dokumentacji z archiwum

Dokumentacja archiwalna (powyżej 2 lat)

  1. Pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy za okazaniem dowodu osobistego i pisemnego upoważnienia pacjenta) składa pisemną prośbę do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie o udostępnienie wskazanej dokumentacji medycznej.
  2. Kserokopie wydawane są w pok. 22 bud. A ZOZ w Gnieźnie, ul. Św.Jana 9, za pisemnym poświadczeniem odbioru wskazanej dokumentacji medycznej po okazaniu dowodu osobistego – w sytuacji, kiedy dokumentację odbiera osoba w imieniu pacjenta – za pisemnym upoważnieniem i okazaniem dowodu osobistego. Pracownik wydający kserokopię sprawdza, czy w załączonym do dokumentacji pisemnym oświadczeniu pacjenta o przekazywaniu danych na temat jego stanu zdrowia osoba ją reprezentująca nie jest wskazana, jako ta, której nie wolno informować, co do sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Osoba ubiegająca sie o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej z archiwum ponosi koszty związane z wykonaniem kserokopii. Przy odbiorze dokumentacji wnosi opłatę w wysokości 0,50 zł (0,41 zł netto) za stronę zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Nr 10/2011.

Kontakt telefoniczny 61 222 8 303

  • Dla pacjenta
  • Struktura organizacyjna
  • POGOTOWIE RATUNKOWE
  • Przetargi
  • Interesujące linki
  • Kontakt
  • Telefony kontaktowe
  • Dieta Mamy