Szpital Pomnik Chrztu Polski
62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9
Aktualności » Dla pacjenta » Informacje dla pacjenta

Informacje dla pacjenta

Szanowny pacjencie

 

     Dyrekcja ZOZ w Gnieźnie uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), świadczeniobiorca (PACJENT) ubiegający się o świadczenie opieki zdrowotnej (leczenie) obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie, natomiast art. 240 stanowi, iż do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego, dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto wskazać należy, że zapis art. 50 pkt. 3 zezwala Świadczeniobiorcy na dostarczenie dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia. W sytuacji, kiedy dokument potwierdzający ubezpieczenie nie zostanie dostarczony do szpitala pacjent będzie zobowiązany do zapłaty za udzielone mu świadczenia medyczne w ZOZ w Gnieźnie.

 

Skargi i wnioski są przyjmowane w każdy wtorek w godzinach 1300 – 1500 w sekretariacie placówki.

  • Dla pacjenta
  • Struktura organizacyjna
  • POGOTOWIE RATUNKOWE
  • Przetargi
  • Interesujące linki
  • Kontakt
  • Telefony kontaktowe
  • Dieta Mamy