Strukturę organizacyjną Szpitala Pomnik Chrztu Polski przedstawiają poniższe schematy:

 

 

DN 03.2022

DSL 03.2022