Szpital Pomnik Chrztu Polski
62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9
Aktualności » Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 1. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
  a) Zastępcy Dyrektora
        Dyrektor ds. lecznictwa
        Dyrektor ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych
 2. Dział Opieki Szpitalnej
  a) Oddziały Szpitalne
  b) Pracownie Diagnostyczne
  c) inne jednostki organizacyjne: 
        Zakład Opiekuńczo Leczniczy
        Apteka Szpitalna
        Blok Operacyjny
 3. Pomoc Doraźna
        Pogotowie Ratunkowe
        Transport Sanitarny
 4. Dział Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
        Poradnie specjalistyczne
 5. Naczelna Pielęgniarka
 6. Główny Księgowy
 7. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Kontraktem, Statystyką, Kontrolą Wewnętrzną i SZJ
 8. Sekcja Finansowo-Księgowa
 9. Sekcja Materiałowo-Kosztowa
 10. Sekcja Zarządzania Kontraktem i Statystyką
 11. Sekcja Kontroli Wewnętrznej
 12. Sekcja IT i Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 13. Sekcja Techniczna
 14. Sekcja Administracji i Zaopatrzenia
 15. Sekcja Zatrudnienia i Płac
 16. Stanowisko Radcy Prawnego
 17. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
 18. Stanowisko ds. Funduszy Unijnych
 19. Stanowisko ds. BHP
 20. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
 21. Stanowisko ds. Ochrony P. Poż.
 • Dla pacjenta
 • Struktura organizacyjna
 • POGOTOWIE RATUNKOWE
 • Przetargi
 • Interesujące linki
 • Kontakt
 • Telefony kontaktowe
 • Dieta Mamy