Szpital Pomnik Chrztu Polski
62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9
Aktualności » Struktura organizacyjna » Informacje ogólne

Informacje ogólne

W skład Pomocy Doraźnej wchodzą:

 • Pogotowie Ratunkowe
 • Zespoły Ratownictwa Medycznego
 • Zespoły Wyjazdowe :

                  – Podstawowe Zespoły wyjazdowe- miejsca wyczekiwania:

                          -  P02 02 Gniezno, ul. Wyszyńskiego 4

                          -  P02 04 Gniezno, ul. Wyszyńskiego 4

                          -  P02 08 Kiszkowo, ul. 3 Maja 2          

                          -  P02 06 Witkowo , ul. Gnieźnieńska 1       

                          -  P02 10 Trzemeszno, ul. Langiewicza 2

                  – Specjalistyczne zespoły wyjazdowe – miejsca wyczekiwania :

                          -  P02 01 Gniezno, ul, Wyszyńskiego 4

 • Ambulatorium Ogólne
 • Transport Sanitarny

 

 1. Świadczenia zdrowotne polegają na zapewnieniu całodobowej gotowości zespołu wyjazdowego  określonego typu do realizowania wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia.
 2. Świadczenia te udzielane są w trybie nagłym, bez skierowania lekarza ubezpieczenia  zdrowotnego.
 3. Dział Pomocy Doraźnej świadczy także wieczorową, nocną i świąteczną pomoc medyczną   ambulatoryjną  i wyjazdową w zastępstwie lekarza rodzinnego.

CENNIK USŁUG  MEDYCZNYCH

 • dla pacjentów NIE posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dla pacjentów ubezpieczonych NIE posiadających skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dla pacjentów, gdy nie jest to stan zagrożenia życia, wypadek, uraz, zatrucie.
 • Cennik obowiązuje od dnia 30.06.2012r.

 

 

1

Badanie lekarskie bez badań diagnostycznych

      45,00

2

Badanie EKG

      17,00

3

Pomiar ciśnienia tętniczego

        6,00

4

Iniekcja domięśniowa ( bez sprzętu )

        8,00

5

Iniekcja domięśniowa ( ze  sprzętem )

      10,00

6

Iniekcja dożylna  ( bez sprzętu )

      10,00

7

Iniekcja dożylna  ( ze sprzętem )

      15,00

8

Założenie wenflonu

        8,00

9

Obdukcja + wydanie zaświadczenia

      50,00

10

Zmiana opatrunku

      12,00

11

Pobranie krwi na zawartość alkoholu ( badanie lekarskie + pobranie krwi)

      40,00

12

Przewóz ambulansem transportowym

(kierowca + sanitariusz)

1,92/1 km +

65,00 osobogodzina

13

Przewóz ambulansem z wyposażeniem typu „P” ( 1-2 ratowników  i  pielęgniarka )

2,40/1km + 140,00 osobogodzina

14

Przewóz ambulansem z wyposażeniem Typu „S” ( 1-2 ratowników, pielęgniarz i lekarz)

2,40/1 km + 211,00 osobogodzina

 

W przypadku przewozów zagranicznych do w/w stawek transportowych doliczane są koszty delegacji pracowniczych.

 

 • Dla pacjenta
 • Struktura organizacyjna
 • POGOTOWIE RATUNKOWE
 • Przetargi
 • Interesujące linki
 • Kontakt
 • Telefony kontaktowe
 • Dieta Mamy