Szpital Pomnik Chrztu Polski
62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9
Aktualności » Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja do poradni: 61 222 8 182
  61 222 8 289
   Poradnia Chirurgii Ogólnej  
   Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  
   Poradnia Okulistyczna  
   Poradnia Endokrynologiczna  
   Poradnia Reumatologiczna  
   Poradnia Kardiologiczna (kontrola stymulatorów 321)  
   Poradnia Onkologiczna  
   Poradnia Ginekologiczno-Położnicza    
   Poradnia Urologiczna

 

 

Oddziały Szpitalne przy ul. 3 maja

Oddział Chirurgiczny
61 222 8 125 sekretarki medyczne – rejestracja
  157 dyżurka lekarska
  163 dyżurka pielęgniarska
  158 sala pooperacyjna
     
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
61 222 8 159 sekretarki medyczne – rejestracja
     
Oddział Noworodków i Wcześniaków
61 222 8 164 dyżurka ordynatora
  100 dyżurka lekarska
  156 dyżurka pielęgniarska
  152 dyżurka pielęgniarska
     
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu
61 222 8 115 sekretarki medyczne – rejestracja
  171 dyżurka ordynatora
  178 dyżurka lekarska
  180 dyżurka pielęgniarska
     
Oddział Otorynolaryngologiczny
61 222 8 057 sekretarka medyczna – rejestracja
  093 dyżurka pielęgniarska
     
Oddział Położniczo–Ginekologiczny
61 222 8 155 sala porodowa
  151 dyżurka lekarska
  030 porodowa izba przyjęć
  197 dyżurka lekarska
  153 dyżurka położnych
  017 dyżurka pielęgniarki oddziałowej
  166 dyżurka ordynatora
  162 korytarz oddziału
     
Szpitalny Oddział Ratunkowy
61 222 8 169 dyżurka pielęgniarska
  179 przyjęcia planowe
  049 dyżurka pielęgniarki oddziałowej

 

 

Oddziały Szpitalne przy ul. Św. Jana

Oddział Chorób Wewnętrznych "A" i Kardiologii
61 222 8 218 dyżurka ordynatora
  219 dyżurka lekarska
  220 dyżurka pielęgniarska
  238 dyżurka pielęgniarska Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
  295 sekretariat Pracowni Hemodynamiki
     
Oddział Chorób Wewnętrznych "B"
61 222 8 241 dyżurka ordynatora
  240 dyżurka lekarska
  222 dyżurka pielęgniarska
     
Oddział Dziecięcy
61 222 8 312 izba przyjęć – rejestracja
  226 dyżurka ordynatora
  229 dyżurka lekarska
  227 dyżurka pielęgniarska
Oddział tymczasowo przeniesiony na ul. 3 maja 37
503 674 178 lekarze
503 673 517 pielęgniarki
   
Oddział Medycyny Paliatywnej
61 222 8 337 dyżurka pielęgniarska
  339 kierownik
     
Izba Przyjęć
61 222 8 239 izba przyjęć pacjentów

 

Administracja:

61 222 8 271 Kancelaria – biuro podawcze
  300 Sekretariat Dyrektora
  310 p.o. Naczelnej pielęgniarki
  202 Główny księgowy
  201 Sekcja Finansowo-Księgowa
  305 Sekcja Zarządzania Kontraktem i Statystyką
  304 Sekcja Kontroli Wewnętrznej
  228 Apteka Szpitalna
  332 Sekcja IT
  308 Sekcja Techniczna
  213 Sekcja Administracji i Zaopatrzenia
 

299 235 307

Sekcja Zatrudnienia i Płac
  323 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
  206 Stanowisko ds. BHP
  308 Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
  236 Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
  318 Punkt Krwiodawstwa

 

  • Dla pacjenta
  • Struktura organizacyjna
  • POGOTOWIE RATUNKOWE
  • Przetargi
  • Interesujące linki
  • Kontakt
  • Telefony kontaktowe
  • Dieta Mamy