Konkursy

Konkurs na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

  Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Z osobą wyłonioną w postępowaniu konkursowym na stanowisko jw. zostanie nawiązany stosunek pracy lub zawarta umowa cywilnoprawna. I. Wymagane kwalifikacje kandydata: prawo wykonywania zawodu … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań tomografii komputerowej oraz badań RTG wraz z opisem dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT    Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie działając na zasadach i warunkach określonych w: Art. 146 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z … Czytaj dalej

Konkurs na świadczenie usług lekarskich w zakresie procedur kardiologicznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych A i Kardiologii oraz poradni kardiologicznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT   Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie działając na zasadach i warunkach określonych w: Art. 146 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski

    Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego   działając na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2020r.  poz.  295)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6 lutego … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski

  [aktualizacja 2020-05-04] Komisja Konkursowa zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie i na tym etapie zakończyła postępowanie konkursowe. Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Nr sprawy: K/PH/XII/2019

zawiadomienie o wyborze oferty Informacja o treści złożonych ofert SWKO ogłoszenie

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ORAZ BADAŃ RTG WRAZ Z OPISEM Nr sprawy: K/TKRTG/XI/2019

zawiadomienie o wyborze oferty Informacja o treści złożonych ofert wyjaśnienia nr 3 wyjaśnienia nr 2 wyjaśnienia nr 1 SWKO ogłoszenie

[Unieważniony] Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii

Aktualizacja 18.11.2019 r. Unieważnienie konkursu ofert   Aktualizacja 15.11.2019 r. Wyjaśnienia I   Ogloszenie konkursu ofert   Załączniki: Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) zał. nr 1 do SWKO – Opis przedmiotu konkursu (OPK) zał. nr 2 do SWKO – Formularze … Czytaj dalej

Konkurs ofert na udzielanie zamówienia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki bakteriologicznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Nr sprawy: K/L/IX/2019

zawiadomienie o wyborze oferty Informacja o treści złożonych ofert wyjaśnienia nr II wyjaśnienia nr I SWKO BAKTERIOLOGIA ogłoszenie

Konkurs ofert na udzielanie zamówienia z zakresu badań tomografii komputerowej (TK) oraz badań RTG Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

unieważnienie wyjaśnienia nr I SWKO TK i RTG