Zamówienia publiczne powyżej €30 000

31AZ/SML/XI/2020 – DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia do SIWZ nr I SIWZ laparoskopia Ogłoszenie o zamówieniu

30A/MSZ/XII/2020 – DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH

Zawiadomienie o wyborze ofert Zawiadomienie o unieważnieniu Zad nr 10, 13, 14, 15 Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia do SIWZ nr II Wyjaśnienia do SIWZ nr I Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja o zmianie terminu składania ofert Sprostowanie SIWZ … Czytaj dalej

Informacja o udzielonych zamówieniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacja o udzielonych zamówieniach Informacja o udzieleniu zamówień na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. … Czytaj dalej

29AZ/SML/XI/2020 – DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH

Punktacja ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja o treści złożonych ofert – SPROSTOWANIE Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia do SIWZ nr II Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienia do SIWZ nr I SIWZ laparoskopia Ogłoszenie … Czytaj dalej

27AZ/MDS/IX/2020 – DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

Zawiadomienie o wyborze ofert Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia SIWZ nr I SWIZ Ogłoszenie o zamówieniu

24AZ/ŚD/VII/2020 – DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, NARZĘDZI ORAZ POWIERZCHNI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sprostowanie informacji z otwarcia ofert Informacja o treści złożonych ofert korekta Informacja o treści złożonych ofert Informacja o zmianie terminu składania ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia publikacja Wyjaśnienia nr II Wyjaśnienia nr I SIWZ Ogłoszenie … Czytaj dalej

23AZ/SNSM/VII/2020 – DOSTAWY STERYLNEGO I NIESTERYLNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zadanie 2-3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr I Informacja o zmianie terminu składania ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia publikacja SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

22AZ/WO/VII/2020 – DOSTAWY WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o treści złożonych ofert Wyjaśnienia nr I SIWZ Wyroby ortopedyczne Ogłoszenie o zamówieniu

20AZ/KD/VI/2020 DOSTAWY KARDIOWERTERÓW-DEFIBRYLATORÓW JEDNOJAMOWYCH I DWUJAMOWYCH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o treści złożonych ofert Sprostowanie Wyjaśnienia nr I Wyjaśnienia nr I SIWZ kardiowertery Ogłoszenie o zamówieniu

19AZ/SMH/VI/2020 DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO HEMOFILTRACJI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Punktacja ofert hemofiltracja Informacja o treści złożonych ofert SIWZ Hemofiltracja Ogłoszenie o zamówieniu